УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ТУРЦИ

БЪЛГАРСКИ НА ЕДИН ДЪХ - УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ТУРЦИ


Google play
Описание Сума
Bir Nefeste Bulgarca 50.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиРецензия от доц. Юлия Кирилова

Рецензия от гл. ас. Жана Желязкова


ISBN 978-619-90523-0-3

 

 

 

Драги ученико,

В това учебно помагало ще намерите всичко необходимо за успешното ви общуване на български език, бързо ще напредвате в усвояването на думите, тъй като лексиката е изложена равномерно и тематично, а най-често срещаните в ежедневието думи са многократно употребявани тук, за да може лесно да ги запомните. Също така с лекота ще преодолявате трудностите, произтичащи от различията между родния ви език – турския и българския, защото там, където е възможно, са дадени паралели между двата езика, а пък там, където съществуват разлики в понятията или категориите, са направени изчерпателни обяснения.

Желая Ви приятни и забавни мигове по време на обучението ви!

От автора